☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie

Poniedziałek 21.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona danych osobowych w urzędzie [RODO]

Administrator danych podaje niezbędne dane (wyłącznie dla potrzeb informacji na stronie www), związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016.

Administratorem danych jest Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie.

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD):  Kazimierz Miś   tel: 62 732 07 90 w. 202, email: iod@pupostrzeszow.pl
 2. Cel przetwarzania:  realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (D.U. 2017 poz. 1065 z późniejszymi zmianami)
 4. Niezbędne dane Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie będą przekazywane innym podmiotom, a w szczególności Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dla realizacji ww. celu przetwarzania. Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych (IOD).
 5. Dane Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie będą przechowywane zgodnie jednolitym wykazem akt, zarówno dla dokumentów tradycyjnych , jak i elektronicznych, chyba , że przepisy szczególne przewidują dłuższe okresy przechowywania.  W tym okresie, w sposób zgodny z prawem nie można być w bazach danych zapomnianym. Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych (IOD).
 6. Klient urzędu  ma prawo do:
  1. wglądu do danych, po uprzednim uzgodnieniu z administratorem danych, za pośrednictwem inspektora ochrony danych (IOD)
  2. ich usunięcia z bazy danych, pod warunkiem, że zgodnie z prawem przetwarzanie musi mieć miejsce.
  3. wycofania zgody na przetwarzanie,  również pod warunkiem, że zgodnie z prawem przetwarzanie musi mieć miejsce.
  4. do przeniesienia danych do innego administratora w zakresie i w ramach możliwości technicznych uzgodnionych z administratorem danych, za pośrednictwem inspektora ochrony danych (IOD)
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorującego ochronę danych osobowych w Polsce.

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X