☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie

Poniedziałek 22.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona danych osobowych w urzędzie [RODO]

Administrator danych  (PUP Ostrzeszów)  podaje niezbędne informacje, związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016 oraz ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. 2019 poz. 730.

 1. Wypełniając obowiązek prawny ciążący na administratorze danych informujemy, że podanie niezbędnych danych wynika z  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  (D.U. 2018 poz. 1265 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a w szczególnych przypadkach także innych ustaw i wydanych na ich podstawie rozporządzeń. Dane wykraczające poza niezbędny obszar prawny mają charakter dobrowolny.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych (IOD): Kazimierz Miś,  tel: 62 732 07 90 w. 202, email: iod@pupostrzeszow.pl
 3. Cel przetwarzania:  realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (D.U. 2018 poz. 1265 z późniejszymi zmianami)
 5. Stosownie do art.75 ustawy z dnia 21 lutego 2019 (Dz.U 2019 poz. 730) Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie współadministruje danymi wyszczególnionymi w tej ustawie wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Jednocześnie w toczących się postępowaniach administracyjnych przekazuje niezbędne dane Wojewodzie Wielkopolskiemu, a także w innych przypadkach, innym podmiotom, jeżeli występuje konieczność wypełnienia art. 6. 1 b, c lub e rozporządzenia 2016/679.  . Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych (IOD).
 6. Dane Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie będą przechowywane zgodnie jednolitym wykazem akt, zarówno dla dokumentów tradycyjnych, jak i elektronicznych, chyba,
  że przepisy szczególne przewidują dłuższe okresy przechowywania.  W tym okresie, w sposób zgodny z prawem nie można być w bazach danych zapomnianym. Szczegółowych informacji udziela inspektor ochrony danych (IOD).
 7. Klient urzędu  ma prawo do:
  1. wglądu do danych, po uprzednim uzgodnieniu z administratorem danych, za pośrednictwem inspektora ochrony danych (IOD)
  2. ich usunięcia z bazy danych, pod warunkiem, że zgodnie z prawem przetwarzanie musi mieć miejsce.
  3. wycofania zgody na przetwarzanie,  również pod warunkiem, że zgodnie z prawem przetwarzanie musi mieć miejsce.
  4. do przeniesienia danych do innego administratora w zakresie i w ramach możliwości technicznych uzgodnionych z administratorem danych, za pośrednictwem inspektora ochrony danych (IOD)
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorującego ochronę danych osobowych w Polsce - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X